Umowa o roboty

img

Poruszone i omówione w artykule zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, zarówno zamawiających jak i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rozlicznych metod także dotyczących wymagań odnośnie do SIWZ. W artykule zaprezentowano m.in.:- reguły opisu w zamówieniach wyłączonych spod procedur zamówień publicznych;- skrupulatne i praktyczne peryfraza poszczególnych elementów SIWZ, także obligatoryjnych jakim sposobem i fakultatywnych;- wnikliwe problemy dotyczące praktycznych aspektów składania przez wykonawców pytań do SIWZ i udzielania na nie odpowiedzi;- wskazówki na rzecz wykonawców, jakim sposobem złożyć ofertę zgodną z SIWZ, w tym ofertę równoważną;- zasobny wybór orzecznictwa KIO i trybunałów odnośnie do omawianej problematyki, przedstawione w przystępnej formie. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na wiele istotnych pytań, w tym:- w jaki sposób zaprezentować przedmiot zamówienia na proste i te w wyższym stopniu skomplikowane dostawy, usługi lub roboty budowlane;- który sposób opisu przedmiotu zamówienia wybrać i kiedy trzeba zachować reguły równoważności;- w jakim terminie i obszarze zamawiający może wyjaśnić czyli zmienić SIWZ, a wykonawca zaskarżyć jej postanowienia;- kiedy zamawiający (beneficjent) może obawiać się nałożenia korekty finansowej. Cennym uzupełnieniem pracy są – gotowe do wykorzystania – liczne wzory opisów przedmiotu zamówienia ( gotowych wzorów) dodatkowo specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( gotowych wzorów) m.in.:- na usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości - na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek - na dostawę artykułów żywnościowych - na świadczenie usług z obszaru medycyny pracy - na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej - na obsługę bankową - na dostawę naturalnej wody źródlanej wspólnie z dzierżawą dystrybutorów - na usługi geodezyjne lub kartograficzne - na dostawę części zamiennych do samochodów - na dostawę sprzętu innymi słowy artykułów medycznych - na usługi szkoleniowe - na usługę serwisu sprzętu komputerowego - na dostawę szczepionek Artykuł ułatwi zebranie i wykończenie informacji z obszaru w największym stopniu istotnych elementów dokumentacji niezbędnej w zamówieniach publicznych, wspierając tym samym sprawne i przejrzyste funkcja każdego zamawiającego, a wykonawcom – ubieganie się o publiczny kontrakt. Główne korzyści:- ponad wzorów (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, innych dokumentów), - porady eksperta zajmującego się tematyką zamówień publicznych od kilkunastu lat, - płyta CD z gotowymi do wykorzystania wzorami dokumentów w wersji edytowalnej, - liczne przykłady z praktyki, - najświeższe orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów.

  • Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem
  • Samodzielny księgowy  Odliczenia Samodzielny księgowy Odliczenia
  • Ewidencja zaliczek w księgach rachunkowych Ewidencja zaliczek w księgach rachunkowych
  • Monitoring wizyjny dane wrażliwe z monitoringu i Monitoring Monitoring wizyjny dane wrażliwe z monitoringu i Monitoring
  • Zasady przyjmowania darowizn rzeczowych do ewidencji Zasady przyjmowania darowizn rzeczowych do ewidencji