Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca

art

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego również przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również na pogłębienie znajomości dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet również zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.