Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem

art

Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 jak skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo istotnych składników majątku dłużnika? r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która rzecz jasna zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji na temat znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania przypadków jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, jaka nie prowadzi działalności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu jakie są tryby upadłości konsumenckiej? restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz mecenas posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.