Planowanie zamówień publicznych

img

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek jej transponowania do polskiego porządku prawnego, w jaki sposób również do porządków prawnych pozostałych państw członkowskich UE do rodzi zapotrzebowanie na opracowania przybliżające prawidłową wykładnię owych przepisów. Jednocześnie na polskim rynku wydawniczym nieobecność jest tego typu opracowań (dotychczas obowiązująca Dyrektywa WE doczekała się tylko jednego komentarza), przy najwidoczniej rosnącym zapotrzebowaniu. Prawidłowa wdrożenie kodeksów Dyrektywy UE ma istotne znaczenie na rzecz wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE. Jest to wyjątkowo istotne w przypadku Polski, która jest lub raczej może być znaczącym beneficjentem nowej perspektywy budżetowej UE na lata –. Znaczna dawka tych środków powinna być wydatkowana zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE i toteż też (poza aspektem czysto prawnym) przymus jej prawidłowej implementacji do prawa polskiego nabiera dodatkowego znaczenia. Rosnące zainteresowanie unijnym prawem zamówień publicznych obserwujemy m.in. wśród instytucji i organizacji biorących udział w kreowaniu oryginalnych kodeksów polskich lub w debatach odnośnie do tych przepisów (różne organizacje biznesowe), instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy unijnych i ich beneficjentów (działania przekorne z prawem europejskim grożą korektami finansowymi), jak tak jak wśród pragmatyków zajmujących się stosowaniem prawa zamówień publicznych (bardzo liczne winogrono zamawiających, wykonawców, jakim sposobem dodatkowo prawników specjalizujący się w zamówieniach publicznych). Termin ich implementacji przez państwa członkowskie do systemu prawnego upływa, jakże uprzednio wspomniano, Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dyrektywy: sektorową WE także tzw. klasyczną WE, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres przewidywanych zmian jest w taki sposób szeroki, że wdrożenie niektórych artykułów do polskiego systemu prawnego może wymagać gruntownych przemian wiążących ustaw, rozważa się choćby uchwalenie dokładnie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  • Usługi budowlane cykl życia umowy i koszty z tym związane na Usługi budowlane cykl życia umowy i koszty z tym związane na
  • Audyt zamówień i na czym polegają Audyt zamówień i na czym polegają
  • komu należy się Tarcza antykryzysowa komu należy się Tarcza antykryzysowa
  • Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem
  • Akta personalne wzór karata obiegowa Akta personalne wzór karata obiegowa