Nowe prawo żądanie wyjawienia czyli wydania

art

Nowe prawo żądanie wyjawienia czyli wydania środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników oraz na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, których produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.